Psilopsiagon

Description pending...

 

Psilopsiagon aurifrons
Mountain Parakeet

Psilopsiagon aymara
Grey-hooded Parakeet

 

Species & Subspecies

  • Psilopsiagon aurifrons (Lesson, R, 1831) Mountain Parakeet
    • Psilopsiagon aurifrons aurifrons (Lesson, R, 1831)
    • Psilopsiagon aurifrons margaritae (Berlioz & Dorst, 1956)
    • Psilopsiagon aurifrons robertsi (Carriker, 1933)
    • Psilopsiagon aurifrons rubrirostris (Burmeister, 1860)
  • Psilopsiagon aymara (d'Orbigny, 1839) Grey-hooded Parakeet